Nuomininko atstovavimas

  • Nuomininko poreikių įvertinimas;
  • Nuomojamų objektų paieška;
  • Nuomos sutarties komercinių sąlygų vertinimas;
  • Derybinės strategijos ir jų pritaikymas;
  • Naujų susitarimų su esamais Nuomotojais dėl ploto sumažinimo/padidinimo ar perkėlimo suderinimas;
  • Naujų ir esamų nuomos sutarčių komercinių sąlygų derinimas ir teisinės dalies koordinavimas;
  • Subnuomininkų paieška;
  • Dokumentų derinimas su įvairiomis institucijomis (higienos pasas, gyventojų parašų rinkimas, paskirties keitimas ir kt.).